HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ YEAH1 KASH

I. ĐỐI VỚI BRAND (Website đang thiết kế lại giao diện, chưa có hình mình họa cụ thể, các bước hướng dẫn được thể hiện bằng text và theo đúng hướng thiết kế này)

Bước 1: Đăng nhập với tư cách Brand/Agency

Bước 2: Tạo chiến dịch quảng cáo, với mô tả đầy đủ những yêu cầu của chiến dịch, kèm theo KPI và mức lương.

Bước 3: Duyệt proposal và báo giá của Kasher, chọn những Kasher phù hợp

Bước 4: Theo dõi tiến độ của chiến dịch


II. ĐỐI VỚI KASHER (Website đang thiết kế lại giao diện, chưa có hình mình họa cụ thể, các bước hướng dẫn được thể hiện bằng text và theo đúng hướng thiết kế này)

Bước 1: Đăng nhập với tư cách Kasher

Bước 2: Nhận được các thông báo về những chiến dịch đang tuyển Kasher

Bước 3: Chọn chiến dịch phù hợp, gửi proposal và báo giá

Bước 4: Nếu được chọn, Kasher bắt đầu post bài trên trang cá nhân theo yêu cầu của chiến dịch


III. VIDEO THAM KHẢO:

Hướng dẫn đăng ký: https://www.facebook.com/Yeah1Kash/videos/170693650091355

Hướng dẫn nhận job: https://www.facebook.com/Yeah1Kash/videos/170696873424366