CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN QUAN TRỌNG VỚI CHÚNG TÔI

 1. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư cá nhân. Chúng tôi hiểu rằng bạn có quyền kiểm soát các thông tin cá nhân khi bị thu thập và sử dụng. Việc cung cấp thông tin cá nhân là một hành động của sự tin tưởng và nó được thực hiện nghiêm túc. Trừ khi có sự đồng ý cho những trường hợp khác, chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như trình bày dưới đây.
 2. Thông qua Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi đề cập đến ‘thông tin cá nhân’ của bạn, có nghĩa là thông tin hoặc ý kiến về một cá nhân được xác định, hay một cá nhân được xác định thông tin hoặc ý kiến là đúng hay dù cho thông tin hay ý kiến có được ghi lại dưới dạng vật chất hay không. Họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, số điện thoại di động, địa chỉ email và thông tin liên hệ nơi làm việc của bạn là những ví dụ cho những thông tin được cấu thành thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân có thể bao gồm thông tin chúng tôi thu thập về các sở thích cá nhân của bạn.
 3. Nhằm bắt kịp sự thay đổi về luật pháp và ứng dụng thực tế tốt nhất, chúng tôi có thể chỉnh sửa Chính Sách Bảo Mật này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ đăng tải các thay đổi về Chính Sách Bảo Mật lên website của chúng tôi, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn nên kiểm tra phần Chính Sách Bảo Mật thường xuyên.
 4. Ngoài các quy định của Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi có thể có những quy định bảo mật bổ sung và cụ thể được đồng ý áp dụng cho các Kênh Tổng Hợp nhất định. Vì các quy định bổ sung và cụ thể cũng liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đề nghị bạn nên xem xét lại những quy định này. Trong trường hợp có bất kỳ sự bất đồng nào giữa các quy định của Chính Sách Bảo Mật này và các quy định bổ sung và cụ thể khác, thì các quy định bổ sung và cụ thể sẽ được ưu tiên.

CÁC HÌNH THỨC THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ YEAH1 KASH THU THẬP VÀ LƯU TRỮ

 1. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu cung cấp có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đến:

  1. Thông tin liên hệ như họ tên, ngày sinh, số điện thoại, số điện thoại di động, địa chỉ email đang sử dụng, địa chỉ và mã vùng nơi bạn sống;
  2. Thông tin tài khoản Apple AppStore và/hoặc Google Play Store và loại thiết bị bạn sử dụng;
  3. Mạng xã hội bạn đang sử dụng và thông tin đăng nhập bao gồm tên tài khoản;
  4. Thông tin vị trí địa lý;
  5. Thông tin chi tiết về các mối liên hệ để tham khảo;
  6. Thông tin nhạy cảm về bạn;
  7. Hình ảnh của bạn;
  8. Nghề nghiệp và thông tin về lịch sử ngành nghề cũng như sở thích ngành nghề của bạn;
  9. Các thông tin liên quan đến giáo dục và bằng cấp của bạn;
  10. Các thông tin liên quan đến sở thích cá nhân và những thông tin thú vị và liên quan về bạn;
  11. Thông tin tài chính bao gồm tài khoản ngân hàng và PayPal;
  12. Hành vi và sở thích trực tuyến của bạn dựa trên các hoạt động truy cập trực tuyến;
  13. Thông tin về sở thích, quyền lợi, và trải nghiệm về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này được thu thập nhằm điều chỉnh cách chúng tôi truyền thông tới bạn và tiếp tục công việc cải thiện sản phẩm và dịch vụ.
  14. Thông tin về trải nghiệm của bạn với sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc của bên thứ ba được liệt kê trên website;
  15. Thông tin thẻ tín dụng của bạn (khi bạn giao dịch bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ gì từ chúng tôi);
  16. Thông tin cụ thể của bên thứ ba. Nếu bạn được yêu cầu cung cấp thông tin về người khác, vui long đảm bảo rằng các cá nhân đó vui lòng cung cấp thông tin của họ cho YEAH1 KASH và được sử dụng với mục đích đã nêu rõ trong chính sách bảo mật này (có thể bao gồm thông tin của họ được sử dụng cho mục đích marketing); và
  17. Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Trong trường hợp bạn cung cấp các thông tin cá nhân không được yêu cầu, chúng tôi sẽ giữ các thông tin này vì nó phù hợp với mục đích chính của chúng tôi về việc thu thập thông tin cá nhân (như tuyên bố trong chính sách bảo mật này).
 1. Khi bạn sử dụng Website, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn theo các ngành nghề chung sau:

  1. Thông tin sử dụng và sở thích: chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn tương tác với một website, bao gồm các trang bạn ghé thăm, sở thích và thiết lập mà bạn lựa chọn. Chúng tôi có thể thực hiện điều này qua cookies và các công nghệ tương tự có thể dễ dàng nhận dạng bạn;
  2. Thông tin thiết bị: chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động của bạn bao gồm loại ổ cứng, hệ điều hành, ngôn ngữ sử dụng, bộ nhận dạng thiết bị và mạng điện thoại; và
  3. Các thông tin khác: chúng tôi có thể thu thập và đăng nhập vào các thông tin như địa chỉ IP, thời gian và ngày giờ truy cập, loại trình duyệt và các trang bạn ghé thăm khi bạn tương tác với một website.

THÔNG TIN NHẠY CẢM

 1. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập các thông tin nhạy cảm với sự đồng ý của bạn và khi bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhạy cảm (bao gồm nhưng không giới hạn đến các thông tin về xu hướng tình dục, niềm tin tôn giáo, tình trạng sức khỏe và/hoặc tiền sử phạm pháp), chúng tôi chỉ dùng các thông tin này cho mục đích đã nêu khi thu thập và chỉ chia sẻ các thông tin này với bên thứ ba đang tin cậy theo như cách thức đã nêu trên website hoặc trong Chính Sách Bảo Mật này.

YEAH1 KASH THU THẬP VÀLƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO

 1. Chúng tôi chỉ thu thập hoặc quản lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn đồng ý với các điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật hoặc khi hành vi này hợp pháp để thực hiện. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập là những gì được cung cấp hoặc được chúng tôi thu thập theo như các điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật hoặc được cung cấp hợp pháp cho chúng tôi bởi các bên thứ ba.

ActiveInformation Collection

 1. Thông tin có thể được thu thập (và kết hợp) thông qua các Kênh Tổng Hợp của chúng tôi nếu bạn:

  1. Đã cung cấp các thông tin cá nhân cho chúng tôi trước đó trước khi Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực, cũng như khi bạn hoặc bên thứ ba gửi trực tiếp cho chúng tôi;
  2. Ghi danh và/hoặc đăng ký để trở thành thành viên của bất kỳ Kênh Tổng Hợp nào;
  3. Tải và sử dụng ứng dụng trên tablet hoặc/và di động bao gồm ứng dụng YEAH1 KASH;
  4. Gửi bất kỳ nội dung hoặc tham gia dưới bất kỳ hình thức gì qua Kênh Tổng Hợp, bao gồm tương tác với các người sử dụng khác hoặc tham gia vào các chiến dịch;
  5. Theo dõi các bản tin, cập nhật, cảnh báo, tin tức và thông cáo báo chí, hoặc yêu cầu về thông tin sự kiện hoặc giới thiệu hoặc thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc các thông tin dịch vụ khác của chúng tôi cũng như sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba;
  6. Hoàn tất và nộp bất kỳ mẫu đơn hoặc ứng tuyển đến chúng tôi;
  7. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc qua các phương tiện trung gian bao gồm thư từ, điện thoại, mạng xã hội và tin nhắn điện tử thương mại (SMS (Short Message Service), MMS (Moltimedia Message Service), IM (Instant Messaging) và email) bao gồm các thông tin liên hệ được liệt kê trong website;
  8. Tham gia vào các ưu đãi, chương trình khuyến mãi hay các hoạt động marketing;
  9. Tương tác với website vì một mục đích cụ thể;
  10. Tương tác hoặc truy cập vào website nói chung; hoặc
  11. Nếu bạn là một doanh nghiệp mà chúng ta có giao dịch, sẽ là hành động hoàn tất giao dịch một ứng dụng tín dụng.
 1. Thông Tin Cá Nhân được yêu cầu nhằm cho phép bạn tham gia vào Kênh Tổng Hợp, để tạo điều kiện hoặc cung cấp cho bạn những nội dung cụ thể về sản phẩm hoặc dịch vụ, và thông tin về nội dung, sản phẩm và dịch vụ (bao gồm đăng tải, truy nhập và nhận các nội dung trên website, thực thi các giao dịch mua bán trên website), các tài liệu marketing (bao gồm tài liệu marketing trực tiếp), bản tin, bản tin điện tử (e-newsletter), tin tức và thông cáo báo chí/thông tin giới thiệu, và cũng để tư vấn cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, các cuộc thi hoặc sự kiện của YEAH1 KASH hoặc bên thứ ba mà bạn có thể quan tâm. Không ai có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, việc không cung cấp thông tin cá nhân có thể dẫn tới việc bạn không thể tham gia vào các Kênh Tổng Hợp và YEAH1 KASH sẽ không thể tạo điều kiện hoặc cung cấp cho bạn các thông tin cụ thể về sản phẩm hoặc dịch vụ, thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ, các chương trình khuyến mãi và cơ hội sắp tới, các cuộc thi, ưu đãi hoặc thông tin sự kiện hoặc chấp nhận việc tham gia thi đấu hoặc các nội dung khác từ bạn (nếu có).
 2. Chúng tôi cũng có thể có được thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn hợp pháp của bên thứ ba bao gồm các kênh mạng xã hội, môi giới và các nhà cung cấp dữ liệu khác hoặc các tổ chức chia sẻ dữ liệu một cách hợp pháp hoặc/và bạn đã cho phép họ thực hiện. Nếu bạn đại diện cho một doanh nghiệp mà chúng ta có giao dịch, chúng tôi cũng có thể có thông tin lịch sử tín dụng ủa bạn từ các cơ quan báo cáo tín dụng, và thông tin lịch sử giao dịch từ các nguồn bạn cung cấp cho chúng tôi.

TRẺ EM

 1. Việc thu thập thông tin không dành cho, cũng không hướng đến những cá nhân dưới độ tuổi mười sáu (16). YEAH1 KASH sẽ không thu thập các thông tin cá nhân mà chúng tôi được biết dưới độ tuổi mười sáu (16) mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp. Các cá nhân dưới độ tuổi mười sáu (16) chỉ có thể sử dụng website của chúng tôi với sự tham gia và đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

THU THẬP THÔNG TIN THỤ ĐỘNG

 1. Cũng như nhiều website thương mại và ứng dụng tablet và di động, chúng tôi cũng thu thập thông tin giúp cung cấp cho chúng tôi thông tin về khách truy cập vào website của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin về ngày tháng, thời gian và thời lượng và các website được truy cập nhiều nhất. Thông tin này thường không liên quan đến danh tính của khách truy cập, trừ những website được truy cập thông qua các liên kết trong một email mà chúng tôi đã gửi hoặc những khu vực mà chúng tôi có thể xác định danh tính của thiết bị hoặc người sử dụng đang truy nhập vào website. Bằng việc truy nhập website qua các liên kết trong email chúng tôi đã gửi và/hoặc truy cập vào một website thông thường bao gồm việc đăng nhập vào một tài khoản, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập các thông tin như thông tin cá nhân.
 2. Khi bạn điều hướng qua website của chúng tôi, những thông tin cụ thể có thể được thu thập một cách thụ động (tức là, được thu thập khi bạn không chủ động cung cấp thông tin) khi sử dụng các công nghệ khác nhau, như Nhận Diện Thiết Bị Duy Nhất (UDI), cookies, thẻ internet hoặc các cảnh báo web, và thu thập các dữ liệu điều hướng (log file, nhật ký máy chủ, click chuột). Trong một số trường hợp cụ thể, những thông tin này có thể được coi như thông tin nặc danh hoặc thông tin cá nhân theo Luật Bảo Mật 1988 (Cth). Điều này phụ thuộc vào thiết bị được sử dụng và cách thức một cá nhân kết nối internet. Trình duyệt internet của bạn sẽ tự động chuyển đến website mà bạn đang truy cập các thông tin nặc danh hoặc thông tin cá nhân, chẳng hạn như URL của website mà bạn vừa truy nhập trước đó, số địa chỉ Giao Thức Internet (IP), thông tin UDI (nếu có) và phiên bản trình duyệt mà thiết bị của bạn đang sử dụng. Website của chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin nặc danh hoặc thông tin cá nhân từ theit61 bị của bạn thông qua cookies và thẻ internet hoặc các cảnh báo web. Bạn có thể điều chỉnh để trình duyệt thông báo khi một cookie được gửi hoặc từ chối cookie hoàn toàn, nhưng một số tính năng nhất định cảu website sẽ có thể không hoạt động nếu thiếu cookies và điều này có thể giới hạn các dịch vụ được cung cấp bởi một Website. Cookies và các phương thức kĩ thuật khác có thểtham gia vào việc chuyển thông tin trực tiếp cho chúng tôi hoặc cho các bên đại diện được quỷ quyền bởi chúng tôi để thu thập thông tin.
 3. Website của chúng tôi có thể sử dụng và kết hợp các thông tin nặc danh và thông tin cá nhân được thu thập thụ động và/hoặc thông tin từ các nguồn thứ ba khác, bao gồm như đã mô tả ở trên, và có thể kết hợp các thông tin cá nhân hoặc thông tin nặc danh này với các thông tin cá nhân khác mà chúng tôi đã thu thập từ bạn để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các khách truy cập và người sử dụng website, điều chỉnh Website dựa trên sở thích của bạn, biên soạn và thống kê các xu hướng, cung cấp các quảng cáo liên quan khi bạn truy cập vào Website của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, hoặc trong trường hợp để quản lý và cải thiện tính năng của Website. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin về phiên truy cập của bạn hoặc các thông tin khác được thu thập thông qua các công nghệ theo dõi với thông tin danh tính cá nhân thường xuyên để tìm hiểu và đo lường trải nghiệm trực tuyến và quyết định sản phẩm, chương trình khuyến mãi và dịch vụ nào có thể làm bạn quan tâm. Bằng cách truy nhập vào Website, bạn đồng ý cho các thông tin của bạn được thu thập, biên soạn và sử dụng như đã nêu.

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THU THẬP, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA YEAH1 KASH

 1. Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng cho các mục đích chính sau:

  1. Cho các mục đích đã được nêu trong thông báo về chính sách thu thập trên các Kênh Tổng Hợp cụ thể.
  2. Để duy trì chức năng của Website, bao gồm cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến các nội dung có sẵn trên Website và hoạt động giao dịch thương mại điện tử thông qua Website.
  3. Để thực hiện nghĩa vụ đối với các điều khoản sử dụng, hợp đồng mua bán và/hoặc các hợp đồng khác giữa bạn và YEAH1 KASH.
  4. Để gửi cho bạn các thông báo kĩ thuật, hành chính và pháp lý quan trọng về Website của chúng tôi..
  5. Để cho phép bạn tạo tài khoản, đăng nhập và sử dụng tính năng của Kênh Tổng Hợp cụ thể bao gồm Ứng Dụng YEAH1 KASH.
  6. Để cho phép bạn phản hồi lại các cơ hội, bản tóm tắt (brief) và chiến dịch được tạo ra bởi người sử dụng trên Kênh Tổng Hợp;
  7. Để cho phép bạn đăng tải các bài viết trên các kênh mạng xã hội thông qua Kênh Tổng Hợp.
  8. Để tạo điều kiện cho bạn thực hiện nhận và chi phần thanh toán thông qua Kênh Tổng Hợp.
  9. Để cung cấp cho bạn các thông tin giao dịch của bạn (bao gồm đăng tải, truy nhập và nhận nội dung trên Website, các giao dịch thực hiện qua Website), nội dung về sản phẩm và dịch vụ.
  10. Để cung cấp các tài liệu marketing trực tiếp, sự kiện, ưu đãi đặc biệt, các cuộc thi và chương trình khuyến mãi trực tiếp hoặc thông qua các kênh trung gian bao gồm thư từ, điện thoại và tin nhắn điện tử thương mại (SMS (Short Message Service), MMS (Moltimedia Messaging Service), IM (Instant Messaging), email) hoặc bất kỳ hình thức nào bằng điện tử, kĩ thuật số của các phương tiện truyền thông thông thường hiện hành hoặc trong tương lai.
  11. Để cung cấp cho bạn các quảng cáo liên quan khi bạn sử dụng Website của chúng tôi hoặc của bên thứ ba.
  12. Để duy trì mối quan hệ với bạn.
  13. Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến công ty chúng tối (chẳng hạn như dịch vụ và yêu cầu sau bán hàng).
  14. Để cung cấp cho bạn các bản tin thông qua thư và bản tin điện tử (e-newsletters) qua các tin nhắn điện tử thương mại.
  15. Để trả lời thắc mắc và khiếu nại của khách hàng, xử lý các khiếu nại của khách hang.
  16. Để cải thiện Website và hệ thống quản trị.
  17. Để nhận được ý kiến hoặc nhận xét về sản phẩm và/hoặc dịch vụ và tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển khác.
  18. Để ghi dữ liệu thống kê nhằm phân tích marketing và thực hiện nghiên cứu thị trường.
  19. Để chia sẻ các thông tin cá nhân với nhóm các công ty thành viên của chúng tôi, các đối tác quảng cáo, các thương hiệu đáng tin cậy sử dụng Kênh Tổng Hợp cụ thể và các tổ chức và đại lý liên quan, và các bên thứ ba đáng tin theo như cách thức được mô tả dưới đây.
  20. Nếu bạn là doanh nghiệp mà chúng tôi có giao dịch, để tiến hành các quan hệ thương mại với bạn bao gồm nhận diện và liên hệ bạn, xuất hóa đơn cho bạn chính xác, đánh giá rủi ro của việc cung cấp tín dụng cho bạn và doanh nghiệp của bạn, bảo mật và phục hồi bất kỳ khoản nợ nào cho chúng tôi.
  21. Bất kỳ mục đích nào khác có thể được coi là hợp lý và cần thiết tùy vào YEAH1 KASH trong từng trường hợp cụ thể.
 1. Với các mục đích được mô tả ở trên, thông tin cá nhân có thể được chỉa sẻ với nhóm các công ty thành viên của YEAH1 KASH, các đối tác quảng cáo và các cơ quan liên quan, các bên thứ ba đáng tin khác (và các giám đốc, công chức và đại lý trực thuộc) ở Việt Nam hoặc nước ngoài, bao gồm, nhưng không giới hạn đến Thái Lan và Singapore. Việc không cung cấp thông tin cá nhân có thể dẫn đến việc YEAH1 KASH không thể cung cấp cho bạn các nội dung nhất định, thông tin, các cơ hội sắp đến, chương trình khuyến mãi, sự kiện và thông tin sản phẩm và/hoặc chấp nhận việc tham gia các nội dung và khuyến mãi (nếu có)
 2. Để vận hành Website hoặc cung cấp dịch vụ (bao gồm như, xử lý thanh toán thẻ tín dụng) thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với nhóm các công ty thành viên của YEAH1 KASH, các nhà cung cấp dịch vụ được chọn lọc và các cơ quan liên quan, và/hoặc các bên thứ ba đáng tin cậy ở Việt Nam hoặc nước ngoài, bao gồm, nhưng không giới hạn đến Thái Lan và Singapore. Nhóm các công ty thành viên của YEAH1 KASH, các nhà cung cấp dịch vụ được chọn lọc và/hoặc các bên thứ ba đáng tin cậy có thể tham gia vào YEAH1 KASH để thực hiện nhiều chức năng, bao gồm dịch vụ kế toán và pháp lý, lưu trữ dữ liệu, hoàn thành đơn đặt hàng, thực hiện nghiên cứu thị trường, xử lý thanh toán thẻ tín dụng, hỗ trợ các chương trình khuyến mãi và cung cấp các dịch vụ kĩ thuật cho Website của chúng tôi. Những công ty này có thể truy nhập vào thông tin cá nhân khi cần thiết để thực hiện những tính năng trên. Thông tin thẻ tín dụng của bạn chỉ được sử dụng để tạo điều kiện cho bạn giao dịch. Các thông tin này không được sử dụng cho các mục đích khác và sẽ không bao giờ được cung cấp cho bên thứ ba nào khác ngoài YEAH1 KASH hoặc các nhà cung cấp dịch vụ liên quan của chúng tôi. Nếu bạn là một doanh nghiệp chúng tôi có giao dịch, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn đến các đại lý thu hồi nợ hoặc báo cáo tín dụng nếu cần thiết.
 3. Chúng tôi nhìn nhận sự tin tưởng của bạn dành cho chúng tôi khi cung cấp các thông tin cá nhân, và trừ các mục đích đã nêu trong Chính Sách Bảo Mật này và các trường hợp hợp pháp khác, những thông tin này sẽ không được sử dụng hay tiết lộ cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, YEAH1 KASH có toàn quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm thông tin cá nhân khi cần để đáp ứng các yêu cầu luật pháp, quy định hoặc pháp lý, để bảo vệ quyền hoặc tài sản của YEAH1 KASH, bất kỳ công ty thành viên nào thuộc tập đoàn, hoặc bất kỳ thành viên nào của công chúng, để bảo vệ sự minh bạch của Website, để hoàn thành yêu cầu của bạn, hoặc để phối hợp với các cơ quan điều tra thực thi pháp luật hoặc cơ quan điều tra về vấn đề an toàn công cộng.

LIÊN HỆ QUA YEAH1 KASH

 1. Nhóm các công ty thành viên của YEAH1 (và các giám đốc, nhân viên và đại lý trực thuộc), các đối tác quảng cáo của YEAH1 KASH và các cơ quan liên quan hoặc các bên thứ ba đáng tin cậy (bao gồm người sử dụng của Kênh Tổng Hợp) và các nhà cung cấp dịch vụ được chọn lọc khác và các công ty không thuộc YEAH1 KASH hoặc các chuyên gia ở Việt Nam hoặc nước ngoài, có thể liên hệ bạn qua điện thoại, SMS (Short Message Service), MMS (Moltimedia Messaging Service), IM (Instant Messaging), email, bài viết hoặc bất kỳ hình thức nào bằng điện tử, kĩ thuật số của các phương tiện truyền thông thông thường hiện hành hoặc trong tương lai, sử dụng các thông tin được cung cấp để liên hệ bạn với mục đích thu thập thông tin cá nhân như đã thông báo ở trên.
 2. YEAH1 KASH không gửi thông tin quảng cáo hoặc marketing mà không có sự đồng ý từ trước, ví dụ như sự đồng ý nằm trong Chính Sách Bảo Mật này, hoặc các trường hợp hợp pháp. Nếu bạn nhận những thông tin từ YEAH1 KASH mà bạn không muốn được nhận, bạn có thể gỡ bỏ tên của bạn khỏi cơ sở dữ liệu theo cách thức được nêu trong thông tin liên lạc, bao gồm việc sử dụng chức năng ngừng theo dõi/ngừng tham gia (nếu việc giao tiếp được thực hiện qua tin nhắn điện tử thương mại) hoặc bằng cách liên hệ YEAH1 KASH tại mục thông tin liên hệ trong Chính Sách Bảo Mật này. Bạn vui lòng chờ trong vòng 30 ngày để các yêu cầu này được xử lý.
 3. Dù đã gỡ bỏ tên của bạn khỏi cơ sở dữ liệu và không nhận thông tin quảng cáo và tiếp thị trong tương lại, YEAH1 KASH có thể sẽ gửi cho bạn các “Email Quản Trị” phi thương mại. Email Quản Trị này sẽ liên quan đến tài khoản của người sử dụng YEAH1 KASH và có thể bao gồm các xác nhận, yêu cầu và thắc mắc về quản trị và giao dịch hoặc thông tin về một tài khoản người sử dụng YEAH1 KASH cụ thể. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin liên lạc như vậy từ YEAH1 KASH, bạn có thể loại bỏ tên của mình khỏi cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng ngừng theo dõi.

QUYỀN HẠN XEM THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG KHÁC

 1. YEAH1 KASH có thể cung cấp một khu vực trên Website để bạn có thể đăng tải các nội dung, bài viết do người sử dụng tự tạo hoặc cung cấp thông tin về bản thân, giao tiếp với người sử dụng khác bao gồm người sử dụng thương mại và brand, cung cấp đánh giá về nội dung, sản phẩm và/hoặc dịch vụ, sử dụng các tính năng cho phép bạn đăng tải nội dung lên các kênh xã hội của bạn, hoặc tương tác với hoặc biểu quyết về các nội dung cụ thể. Thông tin này có thể được chia sẻ với các người dung khác và có thể được đăng tải công khai trên Website của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các nền tảng mạng xã hội khác và các diễn đàn công khai khác mà bạn chọn tham gia. Thông tin này có thể trở thành tài liệu công khai và được đọc, thu thập và sử dụng bởi người dùng khác trên Website hoặc bên ngoài Website của chúng tôi. YEAH1 KASH không chịu trách nhiệm cho việc người dùng khác có thể đọc, thu thập và sử dụng thông tin này.

QUYỀN TRUY CẬP CỦA BẠN

 1. Bạn có quyền truy cập và xem lại thông tin cá nhân được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu của YEAH1 KASH. Thông tin này có thể được xem xét lại bằng cách liên hệ nhân viên bảo mật của YEAH1 KASH tại mục thông tin liên hệ nằm trong Chính Sách Bảo Mật này. Bạn vui lòng chờ trong vòng 30 ngày để các yêu cầu này được xử lý.
 2. Trong từng trường hợp YEAH1 KASH có quyền quyết định có thể không cần thiết để cung cấp cho một cá nhân quyền truy cập vào thông tin cá nhân kể cả trong những trường hợp hợp pháp để thực hiện. Các quyết định này sẽ được YEAH1 KASH thông báo cho bạn bằng văn bản.
 3. Trong trường hợp bạn đang tìm kiếm thông tin được lưu trữ trên file điện tử, hoặc bạn đang tìm kiếm bản lưu cứng của thông tin cá nhân, chúng tôi có toàn quyền thu phí xử lý/bưu lý phù hợp.
 4. Với một số thông tin cá nhân có thể được lưu trữ, ví dụ như các thông tin được lưu trữ trên băng chương trình, chúng tôi sẽ phải thu một mức phí phù hợp khi cung cấp các thông tin này cho bạn.

THAY ĐỔI VÀXÓA BỎ CÁCTHÔNG TIN CHÚNG TÔI CÓ VỀ BẠN

 1. Thông tin chứa trong cơ sở dữ liệu có thể được sửa đổi, hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thay đổi, thông qua liên hệ nhân viên bảo mật của YEAH1 KASH tại mục thông tin liên hệ nằm trong Chính Sách Bảo Mật này. Bạn vui lòng chờ trong vòng 30 ngày để các yêu cầu này được xử lý.
 2. Bằng cách tương tự, bạn có thể yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân, và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa bỏ thông tin này, trừ khi có các yêu cầu về lý do pháp lý. Việc xóa bỏ thông tin có thể dẫn đến việc chúng tôi không có khả năng tạo điều kiện hoặc cung cấp cho bạn các thông tin về giao dịch (bao gồm đăng tải, truy cập và nhận nội dung trên Website, thực hiện giao dịch trên website), các nội dung khác về thông tin dịch vụ và sản phẩm, các chương trình quảng bá sắp tới, thông tin các cuộc thi hoặc sự kiện, và/hoặc cung cấp các thông tin nhất định về hàng hóa và dịch vụ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn khỏi danh sách của các bên thứ ba mà đã được cung cấp thông tin trước đó theo chính sách này.

LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. YEAH1 KASH sẽ nỗ lực để thực hiện tất cả các bước hợp lý nhằm bảo mật các thông tin cá nhân được ghi nhận (bao gồm thông tin về thẻ tín dụng của bạn), và để giữ các thông tin này chính xác, cập nhật, đầy đủ và liên quan. Chúng tôi đảm bảo chỉ những trường hợp cần thiết được truy nhập vào thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân được lưu trữ trên máy chủ bảo mật được bảo vệ bằng các cơ sở kiểm soát. Dịch vụ này có thể được thực hiện thay mặt cho chúng tôi và dữ liệu có thể được lưu trữ bởi các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ được chúng tôi lựa chọn. Trong một vài trường hợp những cơ sở vật chất này sẽ được nằm ở nước ngoài, bao gồm, nhưng không giới hạn đến Thái Lan và Singapore.

TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NHẬN Ở NƯỚC NGOÀI

 1. Trong một vài trường hợp, YEAH1 KASH có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người nhận ở nước ngoài, bao gồm, nhưng không giới hạn đến Thái Lan và Singapore. Nhân viên xử lý dữ liệu của YEAH1 KASH và bên thứ ba đáng tin cậy có trách nhiệm với việc bảo mật các thông tin cá nhân được YEAH1 KASH lưu trữ. Tuy nhiên, việc bảo mật các thông tin liên hệ qua internet không thể được đảm bảo, do đó việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thông tin này mọi lúc có thể sẽ không được thực hiện. YEAH1 KASH sẽ không chịu trách nhiệm cho những sự kiện phát sinh từ những truy cập không được ủy quyền đến các thông tin cá nhân.

YEAH1 KASH VÀ LIÊN KẾT ĐẾN CÁC WEBSITE KHÁC

 1. Website của chúng tôi có thể thường xuyên chứa các liên kết đến các website của các tổ chức khác mà bạn có thể quan tâm. Sự có mặt của họ không có ngụ ý bất cứ việc chứng thực hay xác nhận nào của chúng tôi về nội dung website của bên thứ ba. Các website liên kết tự chịu trách nhiệm về thực hiện bảo mật và bạn nên kiểm tra các thông báo về bảo mật của họ. YEAH1 KASH sẽ không chịu trách nhiệm, hay chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về các công ty liên kết với Website của chúng tôi.
 2. Chúng tôi có thể sử dụng các mẫu quảng cáo của bên thứ ba trên Website của chúng tôi. Tất cả quảng cáo của bên thứ ba được chi trả bởi các nhà quảng cáo của bên thứ ba liên quan và không được xác nhận hay khuyến khích bởi YEAH1 KASH hay chi nhánh trực thuộc. YEAH1 KASH không chịu trách nhiệm cho nội dung (bao gồm các cam kết) của các quảng cáo thuộc bên thứ ba trên Website. Cookies có thể được kết hợp với các quảng cáo để cho phép nhà quảng cáo theo dõi con số của người sử dụng ẩn danh phản hồi lại chiến dịch. Chúng tôi không có quyền truy nhập hoặc kiểm soát các cookies được cài đặt bởi các bên thứ ba.

NHỮNG WEBSITE LIÊN QUAN ĐẾN YEAH1 KASH

 1. Tất cả các website điều hành bởi YEAH1 KASH sẽ phải tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này. Chính sách trên các website của tập đoàn YEAH1 có thể khác nhau, tuy nhiên, vẫn phải tuân theo truyền thống, quy định và luật pháp địa phương.

VIỆC MUA BÁN CÔNG TY

 1. Nếu YEAH1 KASH sát nhập với, hoặc bị mua lại bởi một công ty khác, hoặc được bán toàn bộ hoặc một phần tài sản, thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ được tiết lộ cho các cố vấn của chúng tôi và các cố vấn của bên mua tiềm năng, và có thể là một trong những tài sản được chuyển giao. Tuy nhiên, thông tin cá nhân sẽ luôn được duy trì theo Chính Sách Bảo Mật này.

CÁC VẤN ĐỀ HOẶC THẮC MẮC

 1. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, hoặc bất kỳ vấn đề hay khiếu nại nào về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý và/hoặc tiết lộ thông tin cánhân của bạn, vui lòng liên hệ nhân viên bảo mật của chúng tôi thông qua các kênh sau:
Address:201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa F7.Quận 3 TPHCM
Telephone:0903399317
Email:support@yeah1kash.com